VAMMAUTUNEEN OIKEUSTURVA VALITUSASTEISSA POISTAISI NOPEASTI ONGELMAN.

KANSALAISALOITE VAKUUTUSLÄÄKÄREIDEN TOIMINNASTA
Keväällä 2020 tulee eduskunnan käsittelyyn kansalaisaloite vakuutuslääkäreiden toiminnasta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on käsitellyt asiaa ja antaa seuraavan päätösehdotuksen: "Eduskunta hylkää kansalaisaloitteeseen KAA 4/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyy yhden lausuman. Valiokunnan lausumaehdotus. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee esityksen vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi ja antaa eduskunnalle ehdotukset lainsäädännön muutoksiksi vuoden 2020 kevätistuntokaudella. Tässä yhteydessä on selvitettävä vakuutuslääkäreiden lausuntojen muotovaatimusten kirjaamista lainsäädäntöön. Helsingissä 14.2.2019"


ON SYNTYMÄSSÄ EDUSKUNNAN PÄÄTÖS, JOKA VAIN "HIENOSÄÄTÄÄ" VAKUUTUSLÄÄKÄRIN TOIMENKUVAA, EIKÄ TULE POISTAMAAN ONGELMAA.

Sotevaliokunnan käsittelyn ja päätösehdotuksen oletuksena on, että vakuutusyhtiö
toimii annettujen lakien mukaisesti ja kysymys on lähinnä tiedon puutteesta.

Tämä todistusaineisto aukottomasti osoittaa, että vakuutusyhtiö, eikä myöskään muutoksenhakulautakunta toimi tapaturmista annettujen lakien mukaisesti.

Tämä todistusaineisto myös osoittaa, että vakuutusyhtiössä suunniteltu ja muutoksenhakulautakunnan myötävaikuttuma päämäärä vammautuneen laittomasta siirtämisestä yhteiskunnan kustannettavaksi aiheuttaa myös yhteiskunnan säätämien muiden lakien, kuten perustuslain, tai hallintolain rikkomisia.  

ONGELMA POISTUU, JOS VAMMAUTUNEELLA OLISI OIKEUSTURVA VALITUSASTEESSA.
Nykyinen valitusjärjestelmä on rakentunut, tai rakennettu toteuttamaan vakuutusyhtiön tarkoitusperiä. Valituksesta on tullut vakuutusyhtiön työkalu vammautuneen siirtämisessä pois tapaturmavakuutuksen piiristä yhteiskunnan kustannettavaksi.

VAIN VALITUKSEEN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT TULISI OLLA MUKANA VALITUKSESSA. 
LYHYT KÄSITTELYAIKA MAHDOLLISTAISI OIKEUSTURVAN TOTEUTUMISEN.

Tällä hetkellä vakuutusyhtiö toimittaa kaikki vammautuneesta kertyneet asiapaperit ilman mitään järjestystä muutoksenhakulautakuntaan. 
 
Muutoksenhakulautankunnassa:
Käsittelijä aloittaa täysin turhan kuukausien työn paperien selvittelyssä. Esimerkiksi, mitenkä korvauskäsittelijän sähköposti hänen lomastaan liittyy valitukseen?

Esittelijä jatkaa selvitystä ja näin selvitysten pohjalta tulee muutoksenhakulautakunnan ratkaisuun pitkä kertomus tapahtumista, jotka ovat suureksi osaksi epäolennaisia.

Mikäli  vain valitukseen liittyvät asiapaperit kummaltakin osapuolelta toimitettaisiin muutoksenhakulautakuntaan valituksen yhteydessä:

- epäolennaisten asioiden käsittely loppuisi

- käsittelyaika olisi vain murto-osa nykyisestä, mahdollisesti muutama viikko.

- ei olisi enää merkitystä vaikka vakuutusyhtiö jatkaisikin laitonta "kikkailua" keskeyttää
  kaikkien muiden tapaturmasta johtuvien vammojen ja asioiden käsittely,
  sillä  perusteella, että on valitus vireillä.

- Muutoksenhakulautakunnan päätökset tulisivat yksinkertaisiksi ja selkeiksi.  

  Oletettavasti käsittelyn nopea aika ja selkeys muuttaisi muutoksenhakulautakunnan ratkaisut
  annettujen  lakien mukaisiksi, nykyisten "gontra legem" ratkaisujen sijaan.  Mikäli tämä ei
  vielä riitä,  pitäisi tapaturmaisesti vammautuneella olla oikeus viedä asia käräjille, kuten se
  on liikennetapaturmassa mahdollista.