Sakari Rintamäen tiedote

OP POHJOLA ON TEHNYT KYMMENIÄ PETOKSIA, JOISTA OSA TÖRKEITÄ
Op Pohjola on hankkinut laittomilla keinoin mm. muutoksenhakulautakunnan perustuslain vastaisen päätöksen, jonka mukaan pojalleni tai hänen työnantajalleen ei milloinkaan tarvitse maksaa tapaturmavammoista johtuvista syistä korvauksia.

Huolimatta tästä perustuslain 6 §:n vastaisesta päätöksestä, Op Pohjola noudattaa sitä.

REKISTERIMERKINTÄRIKOS

Näitä laittomia toimia peittäessään on Op Pohjolassa syyllistytty rekisterimerkintärikokseen, jonka johdosta nostamme syytteen Op Pohjolaa vastaan.

Tällä sivustolla on jokaisen nähtävänä ne todisteet petoksista, joita Op Pohjola on pyrkinyt peittämään ja jotka tulevat todisteiksi Op Pohjolaa vastaan.

TOIMILUVAN PERUUTTAMINEN
Näiden todisteiden perusteella pitäisi valtioneuvoston peruuttaa Op Pohjolan toimilupa.

PÄÄTÖKSET JA RATKAISUT TULEE PERUSTUA LÄÄKETIETEESEEN JA TAPATURMISTA ANNETTUIHIN LAKEIHIN.
Kuuden vuoden ajan Op Pohjolan kielteiset päätökset eivät ole perustuneet tapaturmavammojen lääketieteellisiin seikkoihin, eivätkä myöskään tapaturmista annettuihin lakeihin. 
Päätösten ainut tarkoitus on ollut saada siirrettyä Op Pohjolalle kuuvien korvausten maksu yheiskunnan hoidettavaksi. Tämän sivuston todisteet siitä ovat aukottomat.

ONKO KYSEESSÄ JÄRJESTÄYTYNYT RIKOLLISUUS?
Poikani vammautui liikenneonnettomuudessa/työtapaturmassa alaraajoistaan vakavasti. Ks. johdanto todisteisiin-osio. Tällä sivustolla on todistusaineistoa Op Pohjolan kuuden vuoden aikana poikaani kohtaan tekemistä petoksista ja laittomista keinoista, joita se käyttää päämääränään tapaturmavammaisen poistamisessa järjestelmästään yhteiskunnan kustannettavaksi. Rikokset tapahtuvat järjestäytyneesti usean toimijan yhteistyöllä, jossa muutoksenhakulautakunnan rooli on tärkeässä ja yleensä ratkaisijan osassa. Muutoksenhakulautakunta vahvistaa vakuutusyhtiön laittomat päätökset laillisiksi. Onko kysymyksessä järjestäytynyt rikollisuus, siitä voi tehdä kukin omat johtopäätöksensä lukemalla tämän sivuston todistusaineiston.

JULKISTA TEHTÄVÄÄ HOITAVA ORGANISAATIO, JOKA VAHINGOITTAA YHTEISKUNTAA ON KYETTÄVÄ POISTAMAAN
Tapaturmavakuutustoiminta vahingoittaa suuresti yhteiskuntaa ja on Suomen suuri häpeä. Yhteiskunnan täytyy kyetä poistamaan tämä lakien vastainen toiminta, peruuttamalla lakien rikkomiseen syyllistyneiden toimiluvat, olivatpa toimijat kuinka suuria, tai kuinka vaikutusvaltaisia tahansa.

JÄRJESTELMÄÄ ON VAIKEA MUUTTAA JA RIKOLLISIA SAADA VASTUUSEEN
Me kaikki uskomme suomalaiseen oikeusjärjestelmään ja siihen, että julkista tehtävää hoitava taho toimii aina lain mukaisesti.
Minulta meni kaksi vuotta ennen kuin uskoin, että tämä ei olekaan totta.
Nyt neljän vuoden ajan olen ollut yhteyksissä kansanedustajiin, hallituksen jäseniin, lähes kaikkiin niihin tahoihin, jotka voivat tähän asiaan vaikuttaa. Tiedän, että tätä muutosta ovat yrittäneet myös monet muut minua ennen. Miksi tämän laittomuuden poistaminen ei onnistu? Vakuutusyhtiöiden hoitama tapaturmavakuutusjärjestelmä on todella monihaarainen ja tasoinen, eri valitusasteineen.
Tarvittavaa tietoa ja kokemusta, joka tarvittaisiin kokonaisuuksien ymmärtämiseen on harvoilla, vielä harvemmi niitä ominaisuuksia löytyy vammautuneelta.
Tämän vuoksi vammautuneen asema on hankala, jos ei vastapuoli toimi lakien määräämällä tavalla.
Ongelmana pidetäänkin vain vakuutuslääkäreitä, jotka ovat kylläkin näkyvä osa tätä järjestelmää ja heidän lausunnoistaan lähtevät prosessit liikkeelle.
Päättäjät tietävät, että jotain on pahasti vialla, ei vain tiedetä mitä pitäisi korjata.
Kukaan ei halua ottaa riskejä, jolla voi tuhota uransa poliitikkona, tai muuten yhteiskunnallisena toimijana. Kukaan ei halua asettaa suuren pankin omistaman ison vakuutuslaitoksen toimintaa kyseenalaiseksi, vaikka olisikin tietoinen asioista. Kaikilla on myös jonkinlaisia kytköksiä niihin. Suuressa osassa on korruptio, jollaista Suomessa ei pitäisi, yleisen tiedon mukaan olla. Valitettavasti tämäkin tieto on väärä. Mieleeni tulee väistämättä kaikkien tuntema satu Keisarin uusista vaatteista.

MEILLÄ ON AINUTKERTAINEN TODISTUSAINEISTO OP POHJOLAN TEKEMISTÄ LAITTOMUUKSISTA. KATSOMME, ETTÄ MEIDÄN ON ANNETTAVA TÄMÄ TIETO YHTEISKUNNAN HYVÄKSI JA KÄYTTÖÖN.
Jos me emme tätä julkaise, voi kulua vuosia, tai vuosikymmeniä ennen, kuin joku muu sen tekee. Kiitän poikaani siitä, että hän antaa käyttää tapahtumia ja vammojensa tietoja todisteena, joiden avulla pystymme tuomaan totuuden esiin ja antamaan julkiseen tietoon ne mallit, joita vakuutusyhtiö laittomasti käyttää oman edun ajamiseen.

TAPATURMAVAKUUTUSYHTIÖN TOIMINTAA VASTAAN EI VOI TAISTELLA
Vammautunut on riisuttu aseista, hänen on turha vedota lakiin, koska vakuutusyhtiön käyttämä laki ei ole se, jonka lainlaatija on kirjoittanut käytettäväksi. Vakuutusyhtiö käyttää lakien pykäliä vain päätöksiensä täytteenä ja koristeena. Päätöksiin on kirjoitettu lakipykäliä, joihin päätös perustuu, perustumatta kuitenkaan niihin.

Vakuutuslääkärien lääketieteellinen arvio perustuu aina vakuutusyhtiölle toimitettuihin lääkärinlausuntoihin. Niillä ei kuitenkaan ole mitään merkitystä, niistä vakuutuslääkäri voi ottaa sanoja ja lauseita ja tehdä päätöksiin sopivan lausunnon.

Valituksesta on saatu viimeinen niitti "vammautuneen arkkuun". Valituksellaan hän keskeyttää omien vammojen käsittelyn. Vakuutusyhtiö ilmoittaa, että se ei tee mistään asiasta uusia ratkaisuja, koska valitus on vireillä, myös tämä on vakuutusyhtiön puolelta laitonta, jos kyse on eri asiasta, kuin mitä valitus koskee. Vakuutusyhtiö saa valituksella laittomuuksilleen lähes vuoden työrauhan. Valituksen ratkaisu tulee olemaan vakuutusyhtiön kannan mukainen, vaikka se olisi perustuslain vastainen, kuten useassa poikanikin tapauksessa,
ks. kohta 17 ja 18. 
Muutoksenhakulautakunta on rikollisen toiminnan mahdollistaja.
Vammautuneella ei ole siis mitään mihin tarttua, muutoksenhakulautakunta vahvistaa valituksissa vakuutus yhtiön laittomat ratkaisut lain mukaisiksi.
Jos niin tapahtuu poikani valitusten kohdalla, niin tapahtuu myös yleisesti.

JÄRJESTELMÄ TUHOAA VAMMAUTUNEEN
Vammautunut kamppailee vammojensa kanssa, hän ei jaksa yleensä taistella enää vakuutusyhtiön kanssa. Järjestelmä tuhoaa vammautuneen, joka hakee itselleen oikeutta.Kun vammautunut on varma siitä, että vakuutusyhtiö tekee väärän päätöksen, hän tekee valituksen. Valituksen tekemisen hän panostaa kaiken, hän hakee asiantuntijan, yleensä lakimiehen lainopillista tietoa, joka varsinaisen valituksen yleensä tekeekin.
Kaikki tämä maksaa. Hän odottaa toiveikkaana lähes vuoden muutoksenhakulautakunnan ratkaisua.
Vammautunut on taloudellisesti ja henkisesti loppuun ajettu. Hän yleensä lopettaa taistelun tähän, harva jaksaa valittaa vakuutusoikeuteen. Vakuutusyhtiö on päässyt päämääräänsä. Vammautunut on siirtynyt vammautuneena, varattomana, loukattuna ja hyljättynä yhteiskunnan tarjoamien palvelujen varaan, monesti vielä loppuelämäkseen vakuutuspetoksen uhrina.

TAISTELU VAKUUTUSYHTIÖN LAITTOMUUTTA VASTAAN TUHOAA MYÖS AUTTAJAN JA LÄHEISET
Poikani vammat eivät parane, niitä ei voi korjata. Olotilaa voidaan väliaikaisesti parantaa, iän mukana vammat kuitenkin vain pahenevat.
Taistelin poikani puolesta kuusi vuotta. Minulle käytiin samalla tavalla kuin saman kokeneille yleensä. Minulta meni kaikki voimavarat poikani asian hoitamiseen.  Asetin poikani asian aina etusijalle. En huolehtinut firmastani, en siirtänyt tietotaitoani firmasta tyttärelleni, jonka piti ottaa vetovastuu. Johan 0y meni kurssiin Yrittäjän päivänä 05.09.2018.

VALHEEN JA PETOKSEN VARAAN EI VOI TOIMINTAA RAKENTAA
Olin kuitenkin varma, että vakuutusyhtiö ei voi valheen päälle rakentaa. Petosta ei voi tehdä loputtomiin. Odotin ja odotin, kuin taivaan lahjana Op Pohjolan korvauspäällikkö ja vakuutuslääkäri tekivät aikaisempia petoksia peitelessään rekisterimerkintärikoksen. Sain heidät kiinni itse teosta.

PETOKSIA PEITTÄÄKSEEN OP POHJOLAN KORVAUSPÄÄLLIKKÖ MUUTTI LÄÄKÄRI KANSIOTA JÄLKIKÄTEEN.
Kuusi vuotta oli vakuutuslääkäri tehnyt lääkärinlausunnot, joilla ei ollut totuuspohjaa. Yhteistyössä korvauspäällikön kanssa he estivät pojaltani kaikki hänelle kuuluvat palvelut ja korvaukset. Vuoden 2018 kesälomien aikana toinen vakuutuslääkäri, joka ei ollut tietoinen tästä kuuden vuoden petoksesta teki kahden ortopedin lausunnon pohjalta oikean lääketieteellisesti päätöksen, poikani oli 100 % työkyvytön. Tämä oli ensimmäinen kerta kuuteen vuoteen ja se olisi laukaissut mm. vammojen pahenemisesta kuuluvat korvaukset.
Korvauspäällikkö huomasi vahingon, hän poisti koko poikani vammatietoja koskevan lääkäri kansion Op Pohjolan käytöstä, johon tämä em. oikea lausunto oli kirjoitettu.

Kun kansio palautui takaisin järjestelmään, siihen oli ilmestynyt uudet merkinnät, joiden mukaan poikani onkin työkunnossa. Sain kuitenkin ennen rekisterimerkintärikosta tästä kansiosta kopion itselleni ja voimme todistaa rikoksen tapahtuneeksi.

OLIKO KORVAUSPÄÄLLIKKÖ VALEVAKUUTUSLÄÄKÄRI?
Uskon, että korvauspäällikkö murtautui järjestelmään ja kirjoitti siihen lausunnon vakuutuslääkärin nimissä.
Hän toimi silloin myös valevakuutuslääkärinä.Kyseessä on törkeä petos. Tätä rikosta ei käsittele tällä kertaa muutoksenhakulautakunta. Viemme sen käräjäoikeuteen.

ONKO POIKAANI KOHDISTUVIEN PETOSTEN MALLI YLEISESTI KÄYTÖSSÄ TAPATURMVAVAKUUTUSYHTIÖISSÄ?

Varma tieto minulla on vain Op Pohjolan toiminnasta poikani tapauksessa.
Uskon, että toimintatavat ovat muillakin vakuutusyhtiöillä samansuuntaiset, siksi käytän myös yleistyksiä. Kun tämä on tapahtunut pojalleni, se on tapahtunut muillekin.

JOKAINEN SUOMALAINEN ON PETOKSEN UHRI JO ENNEN TAPATURMAA
Katson, että minulla on vammautuneen ja myös vakuutuksen maksajan puolelta katsottuna suuri tieto vakuutusyhtiön ja muutoksenhakulautakunnan toimintajärjestelmistä. Jokaisella työssä käyvällä suomalaisella on tapaturmavakuutus.

Heistä on maksettu ennakkoon vakuutusyhtiölle maksu riskin kannosta vahingon varalle.

Työntekijän ja vakuutusyhtiön välinen sopimus tästä riskin kannosta on kirjoitettu lakiin, nykyisin Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015 ja aikaisempi laki Tapaturmavakuutuslaki 608/1948. Tapaturmavakuutusyhtiöillä on järjestelmä, jonka avulla he eivät pidäkään kiinni tästä sopimuksesta, vaan aiheuttavat vammautuneelle suurta lisävahinkoa, kun vammautunut hakee vakuutusyhtiön korvausvastuuta. He ovat petoksen uhria jo ennen mahdollista tapaturmaa. On maksettu palvelu, jota ei toimittajalla ole tarkoituskaan toimittaa.

Isokyrö 20.8.2019

Sakari Rintamäki