KIRJE KANSANEDUSTAJILLE


Keväällä 2020 on tulossa eduskunnan käsittelyyn kansalaisaloite vakuutuslääkärien toiminnasta. Lain valmistelun oletus lähtökohtana on, että vakuutusyhtiöt ja valitusasteet toimivat tapaturmavakuutuslakien mukaisesti.  

Tämän vuoksi on syntymässä esitykset, joiden pohjalta tullaan korjaamaan vakutuutuslääkärin toimenkuvaa.
Nämä pienet hionosäädöt tulevat vain vaikeuttamaan vammautuneen asemaa. Korjaavien toimenpiteiden jälkeen vakuutusyhtiöt tulevat harjoittamaan laitonta toimintaansa eduskunnan antamalla mandaatilla.

NÄIDEN VAKUUTUSLÄÄKÄRI.FI NETTISIVUJEN ENSIJAINEN TARKOITUS ON OSOITTAA VARMOIHIN TODISTEISIIN PERUSTUEN VAKUUTUSYHTIÖN LAINVASTAINEN TOIMINTA. 

TÄRKEIN JA ENSIMMÄINEN KORJAUSTOIMENPIDE ON JÄRJESTÄÄ VAMMAUTUNEEN  OIKEUSTURVA VALITUSASTEISSA.