46. LOPUKSI

Poikani kohdolla tilanteet jatkuu.  Jalat ovat pahoin vammautuneet.  Hoitoja ja  leikkauksia on säännöllisin välein. 

Op Pohjola Vakuutus Oy jatkaa lainvastaisia toimia.  

Sille on annettu toimilupa hoitaa julkista tehtävää vakuutustoiminnassa. Toimiluvalla heille on annettu korvausta vastaan mahdollisuus huolehtia siitä, että työtapaturmista ja liikennevahingoista aiheutuneet vahingot jäävät vammautuneille ja yhteiskunnalle mahdollisimman pieniksi.

On käynyt päinvastoin, kuin oli tarkoitus. 

Tämä aineisto todistaa aukottomasti Op-Pohjolan tekemät tapaturmista annettujen lakien rikkomiset. Kysymyksessä on heidän kohdallaan myös vakiintunut käytäntö ja mikä pahinta henkilöt, jotka tätä laitonta toimintaa tekevät ovat myös järjestäytyneet ja toimivat yhteistyössä saaden näin korvausta vastaan siirrettyä vammautuneiden korvauksiin tarkoitettuja varoja työnantajalleen Op Pohjolalle Vakuutus Oy:lle.

Suomalaisen yhteiskunnan on saatava tämä lainvastainen toiminta loppumaan.


Isossakyrössä 11.1.2021