48. LOPUKSI

Tapaturmavakuutusyhtiölle on annettu toimilupa hoitaa julkista tehtävää vakuutustoiminnassa. Toimiluvalla heille on annettu korvausta vastaan mahdollisuus huolehtia siitä, että työtapaturmista aiheutuneet vahingot jäävät vammautuneille ja yhteiskunnalle mahdollisimman pieniksi.

On käynyt päinvastoin, kuin oli tarkoitus. Ainakin tämän todistusaineiston valossa Op Pohjolan toiminta aiheuttaa lisävahinkoa vammautuneille ja järjestelmä lisäkuormittaa yhteiskuntaa.

Tämä aineisto todistaa aukottomasti Op-Pohjolan tekemät tapaturmista annettujen lakien rikkomiset. Kysymyksessä on heidän kohdallaan myös vakiintunut käytäntö ja mikä pahinta henkilöt, jotka tätä laitonta toimintaa tekevät ovat myös järjestäytyneet ja toimivat yhteistyössä saaden näin korvausta vastaan siirrettyä vammautuneiden korvauksiin tarkoitettuja varoja työnantajalleen Op Pohjolalle.

Valtioneuvoston on peruttava Op-Pohjolalle myöntämä lupa harjoittaa tapaturma vakuutustoimintaa.