2. Asiantuntijoiden kuntoutusehdotukset

Huolimatta lukuisista asiantuntijoiden yhteydenotoista kuntoutustarpeen selvittämisessä, on Op Pohjola vastoin lakia kieltäytynyt mm. ortopedin määräämän kuntoutustutkimuksen korvaamisesta. Op Pohjola ei myöskään ole suostunut korvaamaan lääkärin tutkimuksia, 
ks. 26.

O P  P O H J O L A  O N  S A A N U T   N. 4 0  K E R T A A 
K U N T O U T U S A L O I T T E E N,  R Y H T Y M Ä T T Ä  T O I M E N P I T E I S I I N