OP RYHMÄ KOSTAA KOLLEKTIIVISESTI?

Työtapaturma vakuutus pitäisi olla osa suomalaisen työntekijän sosiaaliturvaa. Tämä sosiaaliturvan alue on ulkoistettu toimiluvalla tässä tapauksessa Op ryhmän Op Pohjolan hoidettavaksi.  Vammautuneen työntekijän turvaksi rakennettu järjestelmä onkin muuttunut organisoiduksi järjestelmäksi, jolla vammautuneen turvaksi maksetut vakuutusmaksut menevätkin muualle ja vammautunut pullautetaan yhteiskunnan hoidettavaksi.

Katsoin, että minun velvollisuuteni on tämä suomalaisen yhteiskunnan suurin vääryys tuoda julkisuuteen.  Ymmärrän nyt hyvin miksi tähän suureen epäkohtaan ei kukaan päättävässä asemassa oleva ole uskaltanut puuttua. 

Perheemme ja yrityksemme asiat ovat aina olleet Op ryhmässä ja tästä syystä olemme saaneet kokea Op ryhmän koston kollektiivisesti joka osa-alueella:

Tapaturmavakuutus:
- kaikki estetään, mutta myös aiheutetaan tahallista kipua.  Päätös kivun tuottamisesta on        Op Pohjolan varatuomari tason päättäjältä. 

Rahoitus ja kiinteistökaupat
-
tulossa selvitys

Vahinkovakuutus
- Op Pohjola teki firmani palo/keskeytysvahingon vakuutuskorvauksen maksun     
   maksupetoksen.  

  ALLA TARKEMMIN:

 Op Pohjola kostaa ja aiheuttaa suurta     vahinkoa myös   vahinkovakuutuspuolella   

Lainaus alla vakuutuskonsultti Hannu Vanhatalon kertomuksesta hänen omilta nettisivuiltaan.