OP POHJOLAN VAHINKOVAKUUTUS

Se on ulkoistettu toimiluvalla tässä tapauksessa Op ryhmän Op Pohjolan hoidettavaksi.  Vammautuneen työntekijän turvaksi rakennettu järjestelmä onkin muuttunut organisoiduksi järjestelmäksi, jolla vammautuneen turvaksi maksetut vakuutusmaksut menevätkin muualle ja vammautunut pullautetaan yhteiskunnan hoidettavaksi.

Katsoin, että minun velvollisuuteni on tämä suomalaisen yhteiskunnan suurin vääryys tuoda julkisuuteen.  Ymmärrän nyt hyvin miksi tähän suureen epäkohtaan ei kukaan päättävässä asemassa oleva ole uskalyötapaturma vakuutus pitäisi olla osa suomalaisen työntekijän sosiaaliturvaa. Tämä sosiaaliturvan alutanut puuttua. 

Perheemme ja yrityksemme asiat ovat aina olleet Op ryhmässä ja tästä syystä olemme saaneet kokea Op ryhmän koston kollektiivisesti joka osa-alueella:

Työtapaturmavakuutus:
- kaikki estetään, mutta myös aiheutetaan tahallista kipua.  Päätös kivun tuottamisesta on        Op Pohjolan varatuomari tason päättäjältä.

Liikennetapaturmavakuutus:
- Liikennetapaturmavakuutus on tehnyt 17 vuoden ajan (2003 -     2020) lainvastaiset päätökset olla tekemättä korvauspäätöksiä.   Heiltä saadun selityksen mukaan asia  oli unohtunut, koska mm.   asiaa hoitanut henkilökin oli vaihtunut.     Vuosien aikana lukuisiin   kysymyksiimme korvauspäätöksistä ei ole lainkaan vastattu. 
 Eli heidän lainvastainen toimiminta on ollut harkittua.
 Nyt   elokuusta 2020 liikennetapaturmavakuutus aktivoitui ja teki   korvauspäätöksen  ja maksoi vuosien 2003 - 2007.   ansionmenetyskorvauksia.  Op Pohjolan liikennetapaturmavakuutus on nyt tekemässä vuosia myöhässä useita kymmeniä korvauspäätöksiä lääkärinlausunnoista ja asiantuntijoiden kuntoutusehdotuksista, näitä on luettavissa tämän sivuston todisteet:  1.  Lääkärinlausunnot ja 2 asiantuntijoiden   kuntoutusehdotukset.  

 Rahoitus ja kiinteistökaupat
- tulossa selvitys

Vahinkovakuutus
- Op Pohjola teki firmani palo/keskeytysvahingon vakuutuskorvauksen maksun     
   maksupetoksen.  

  ALLA TARKEMMIN:

 Op Pohjola kostaa ja aiheuttaa suurta     vahinkoa myös   vahinkovakuutuspuolella   

Lainaus alla vakuutuskonsultti Hannu Vanhatalon kertomuksesta hänen omilta nettisivuiltaan.