27.

KIRJE OP RYHMÄN- JA OP POHJOLAN JOHDOLLE

"

xxxxxxxxxxxxx VAMMAUTUMINEN LIIKENNEONNETTOMUUDESSA JA OP-VAKUUTUS OY:N VASTUUNKANTO

Kiitosxxxxxxxxxxx mukanaan tuomasta ansiokkaasta vastauksesta.

Valitettavasti minun on sanottava xxxxxxxxxx (korvauksista vastaava johtaja)  käänteisesti hänen omilla sanoillaan, en tunnista toimintaanne perustuvaksi työtapaturmasta annettujen lakien perusteella toimivaksi.


Olen vakuuttunut tästä ja katson, että mikäli Op ryhmän johto ei tästä tietoinen, minun tulee se myös tällä kirjelmällä julkituoda. 

 Lähes jokainen lakiin perustuva korvausperuste on käännetty yhtiönne toimesta päinvastaiseksi. Sen täytyy olla yleinen käytäntönne ja kun se sellaiseksi on muodostunut, henkilökunnallanne on hämärtynyt oikeuden perusta; mikä on oikein ja mikä on väärin. Lain rikkomisesta on tullut teidän kohdallanne, ainakin minun oikeustajuni mukaisesti vastuutonta, suorastaan törkeää.

 Päätöksissä voidaan ilmoittaa lain pykälät, mihin päätöksenne perustuu. Perustumatta kuitenkaan todellisuudessa niihin, tai toinen pykälä edellyttää toimintaan toisin, sitä ei kuitenkaan päätöksissä kerrota. Edellisessä sähköpostissani kerroin jo vamman pahenemisesta tekemänne korvauspäätökset, jotka kuuluvat kokonaisuuteen, josta ei tarvitse maksaa korvauksia. Odotamme edelleen näistä tehtyjä päätöksiä perusteluineen, joita ei ole xxxxxx lainvastaisesti toimitettu.

Kerron toisen tapauksen, joka minusta antaa myös hyvän kuvan toiminnastanne ja vastuullisuudestanne, tai sen pakoilusta tapaturma-asioiden hoidossa. 
 Yhtiönne ei suostunut ottamaan xxxxx kuntoutukseen, eikä uudelleen koulutukseen, vaikka laki olisi tätä jo syksyllä 2013 edellyttänyt. Vammautuminen ja kaikki se tuska tulevaisuudesta oli xxxxx henkisesti kova paikka. Syrjäytymisen estämiseksi minun oli puolestanne pakko keksiä xxxxx jonkinlainen työ, vaikka se ei tuloksellista ollutkaan. Teimme tammikuun alussa 2014 työsopimuksen ja hän aloitti xxxxxxx olleiden telineiden järjestelemisen ja niistä tilausten ottamisen. Jalkaoireita oli tietenkin jonkin verran, mutta ei kuitenkaan xxxx tuonut niitä kovin usein esille. Hänen muukin toimintansa oli esimerkillistä ja syksyllä sovimme, että hän aloittaa aivan normaalit edustajan tehtävät, myös myymisen ja joulutelineiden viemisen kauppaliikkeille. Teimme hänelle erittäin hyvät apuvälineet, jolloin hän voi pitää toisella kädellä esim. kaiteista kiinni. Ks. kuva alla.

Toiminta lähti hyvin käyntiin, polvisärkyä lukuun ottamatta. Hän itse arveli säryn polvessa johtuvan tottumattomuudesta. Kahden - kolmen kuukauden kuluttua hänen polveensa tuli kova kipu, myös levossa. Polvi rupesi paisumaan ja siihen tuli verenpurkauksia. Lääkäri määräsi hänet sairauslomalle. Alla olevan kuvasarjan toinen kuva oikealta on otettu paisuneesta polvesta, jossa on verenpurkaumia. Kuva lähetettiin myös lausuntojen mukana teille. Vakuutuslääkärinne arvelivat hänen loukanneen jotenkin polveaan - niinpä. 

Teimme asianmukaiset ilmoitukset teille sairauslomasta. Hänelle oltiin jo maksamassa päivärahaa, asian oli kuitenkin korvauspäällikkönne ottanut hoitaakseen. Meillä oli juuri silloin muutoksenhakulautakuntaan valitus vireillä, joka koski Vkk:n oma-aloitteellista valitusta, koska ette ottaneet xxxx kuntoutukseen, vaikka asiasta oli jo maininta vuoden 2006 loppulausunnossa ja asia piti olla kaikille osapuolille selvä. 

Tämä päiväraha-asia ei millään tavalla pitänyt kuulua valituksen piiriin.
Korvauspäällikkönne toimitti kuitenkin tämän sairauslomatodistuksen lisälausunnon mukana muutoksenhakulautakunnan päätettäväksi.
Muutoksenhakulautakunta ei voinut tietää, että tämä sairaustodistus ei kuulu valitukseen, vaan on asiasta erillinen tapahtuma. Tapaturma-asian muutoksen hakulautakunnan päätöksen mukaan tapaturmaeläkettä ei tule maksaa, jos työkyvyn alentuma on alle 10 %. Tällä samalla päätöksellä katsotte nyt, että tapaturmavammoista johtuvista syistä xxxx ei teidän tarvitse koskaan maksaa minkäänlaisia korvauksia, niin kauan, kun pidätte hänen työkyvyn alentumisen alle 10 %:ssa. Muutoksenhakulautakuntahan on näin asian ratkaissut.
 Valitettavasti toimintanne oli näin vilpillistä. Pidätte myös haittaluokituksen samassa linjassa työkyvyn alentuman mukaan 2+2 = 4.

 Ts. xxxx on joutunut toimintanne johdosta lainsuojattomaan asemaan. Häntä eivät koske Suomen lait, jotka ovat työtapaturmista annettu. Tämä aiheuttamanne päätös on myös kaikkien tasa-arvoa ja ihmisoikeuksista annettujen lakien vastainen, kansainvälisestikin. Minulla on hätä pahoin jaloistaan vammautuneen poikani tulevaisuuden puolesta. Koska jalkaongelmat ovat jo nyt todella suuret, mitä ne ovat 5 - 10 vuoden kuluttua? Ortopedi xxxxxxx mielestä polven proteesileikkauksessa tulee olemaan ongelmia. Hän ilmoitti, että hän ei itse tule sitä leikkausta tekemään.

 Yksi iso monista ongelmista on monien leikkauksien jättämät arpikudokset. Saadaanko leikkaushaavat paranemaan? 
Minun on saatava teidän kantamaan vastuunne, jolloin poikani tulee saamaan tarvittavat hoidot, kuntoutuksen, uudelleen koulutuksen ja taloudellisen turvan/tapaturmaeläkkeen, ellei hän enää uuden ammatin työtä pysty tapaturmasta johtuvista syistä tekemään.

Olen poikani xxxxx asiaa ajaessani huomannut tämän lain vastaisen toimintatapanne olevan käytössä minun tietojeni mukaan kaikkien isojen korvaustapahtumien hoidossa.

Laskin poikani xxxxx teille aiheuttamaa kokonaiskorvausvastuuta, joka on lähes 1 miljoona euroa. Se on myös mahdollista toteutua, mikäli hän ei pääse kuntoutukseen ja uudelleen koulutukseen ja saa sitä kautta uutta ammattia. 


Toimintanne tarkoitus on kuitenkin siirtää tämä teille mahdollisesti realisoituva kustannuserä yhteiskunnan, tai työeläkeyhtiön maksettavaksi. Tulemme käyttämään kaikki lailliset keinot, jolla saamme teidät vastuunne kantamaan. 

Toimintatapanne käyttää pahoin vammautunutta nuorta miestä, voiton tavoittelun välikappaleena on moraalisestikin tuomittavaa. Toimitte, myös räikeästi vastoin työtapaturmasta annettuja lakeja ja vastoin lainlaatijan tarkoitusta.

 Tässä kertomuksessa/kirjeessäni osoitan myös tiedossani olevat lainkohdat, joissa ette mm. ole lakia noudattaneet. Työnantajat vakuuttavat työntekijänsä työtapaturman varalta. He maksavat yhdessä työntekijöidensä kanssa tästä vakuutuksesta maksut. Työtapaturmasta annetut lait pitäisi olla ohjaamassa yhtiönne toimintaa, hoitaa vahingon sattuessa nämä velvoitteenne, josta olette jo korvauksen saaneet.

En aloita tätä kertomusta siitä, josta aloititte lain vastaisen toiminnan eli ns. kuntoutuslain 9§:n noudattamatta jättämisen, siitä kerron myöhemmin.
 Aloitan tämän kuvasarjalla, kaksi kuvaa xxxxxxx kummastakin jalasta


Yllä olevaa 2 vasemman puoleista kuvaa on otettu tämän vuoden tammikuussa. Näissä kuvissa näkyy känsiintymisongelma, vasaravarpaat ja leikkausarvet, jossa varpaiden jänteet on katkaistu. Tämäkin olisi jo iso ja työkyvyttömyyteen johtava ongelma, mutta se on kuitenkin nyt pieni mittasuhteeltaan verrattuna oikeaan polveen, kuten ortopedi xxxxx lausunnossaan toteaa.

 Kolmas kuva kertoo mitä tapahtuu xxxx polvelle rasituksen jälkeen, suurta rasitusta ei tarvitse olla, kävely riittää. Nykyään pienistäkin rasituksista voi tulla polveen verenpurkaumia ja se paisuu. Tällöin vain keppien kanssa on mahdollista kulkea. On päiviä, jolloin hän ei kivun vuoksi sängystä nouse. 

Oikeanpuoleinen kuva on viime vuoden vaihteesta. Oikea polvi on reilusti suurempi, kuin vasen. Polvi on myös yleensä aina turvoksissa. Leikkausarvet ovat myös hyvin näkyvissä.

TYÖKYVYN ALENTUMA ALLE 10 %, KUORMA-AUTON KUJETTAJANA.

 Aloitan kertomuksen vakuutuslääkäreidenne päätöksestä pitää xxxx työkyvyn alentuma alle 10%:ssa. Kun työkyvyn alentumana pidetään alle 10 %, se antaa mahdollisuuden toimia vastuuttomasti ja myös kulttuurin olla noudattamatta muitakaan lakeja, josta myöhemmin kerron. xxxxx on pahoin alaraajoistaan vammautunut, eikä vakuutuslääkäreiden päätökseen ole pienintäkään perustetta. Ei siis pienintäkään. Eivätkä he myöskään pysty lääketieteellisesti sitä perustelemaan, vaikka laki näin vaatisi tekemään. 

Ao. asiantuntijalääkäreiden lausunnot luettua, voidaan vakuutuslääkärien päästöstä pitää edesvastuuttomana. Eikä toimintanne näin ollen perustu tapaturmasta annettuihin lakeihin.

Jokainen suomalainen lääkäri, joka hoitaa vastuullisesti potilaitaan, toteaa xxxxx olevan 100 %:sti työkyvytön kuorma-auton kuljettajan ammattiin. Näin ovat toimineet kaikki häntä hoitaneet lääkärit ja he ovat myös vastuullisesti antaneet siitä kunnian ja oman tunnon kautta lausuntonsa. Näin toimi myös teidän oman sairaalan ortopedi xxxxxx.

Seuraavat asiantuntijat ovat antaneet xxxxx vammojen tilasta lausuntonsa:
1. Lääkäri xxxxxxxx: Seinäjoen kuntoutuspoliklinikan ylilääkäri
2. Ortopedi :xxxxxxxxxx Seinäjoen keskussairaalan ortopedian erikoislääkäri
3. Ortopedi xxxxxxxx: Ansioitunut vanhempi ortopedi. Hän on ollut mukana jo XXXX               hoidossa   tapaturmasta lähtien.
4. Työterveyslääkäri xxxxxxx: Johan Oy:n työterveyslääkäri
5. Erikoislääkäri xxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kuntoutuksen erikoispätevyys. xxxxxxxx sairaalan entinen ylilääkäri.
 6. Kirurgiaan erikoistuva lääkäri xxxxxxxx: Seinäjoen keskussairaalan ortopedian poliklinikka 7. Ortopedi xxxxxxxxxxx: jalkateräspesialisti Seinäjoen ortopedian poliklinikka
8. Ortopedi xxxxxxxxx: Pohjola-sairaalan ortopedi Tampereella 

1.Ylilääkäri xxxxxxxxx

 17.5.2007 " Kolarissa saamiensa vammojen, erityisesti oikean polven seudun vamman vuoksi on työtoimintakyky rajoittunut siinä määrin, että ei kykene aikaisemmin tekemäänsä työhön puuseppänä. Työ on tapahtunut seisaaltaan ja siinä on ollut myöskin paljon puutavaran nostelua johon liittyen kyykistäytymisen tarvetta. Tämän tyyppiseen työhön ei kykene, Työkyky rajoittunut kaikissa muissa sellaisissa työtehtävissä joihin liittyy kantamista, rappuamista tai kiipeämistä tai pidempiaikaista paikallaan istumista. Kevyt vaihteleva työ tulisi lähinnä kysymykseen".

2. Ortopedi xxxxxxxxxxx 

18.03.2013 " natiiviröntgen kuvissa tuo lumpion tilanne on varsin huono siinä mielessä, että tuo PF-nivel on täysin artroottinen lumpion alapinta siinä tuskin rustokappaletta on. Se on deformi kaiken kaikkiaan. Kun tuota kuvaa katsoo paljon muita vaihtoehtoja sitten ole kuin yrittää ratkoa tuota ongelmaa jonkinlaisella PFosaproteesilla."

3. Ortopedi xxxxxxxx

15.11.2013 "Oikeaan polveen kehittynyt sekundaari artroosi sekä kantavaan niveleen, että patellogemoraaliniveleen. Potilas pärjäisi hieman toisen tyyppisessä työssä, mitä hänelle on nyt ja mielestäni tämä olisi järkevä vaihtoehto tavalla tai toisella toteutettuna ja mahdollisesti työnantajan ja vakuutusyhtiön yhteen sovittamana. Mielestäni kirurgisiin toimenpiteisiin ei kannata lähteä ajatellen esim. patellofemoraaliniven artroplastiaa tai polven totaali artroplastiaa. Kokonaistoimintakyvyn saavutettavissa oleva hyöty on aika marginaalinen riskeihin nähden."

06.11.2014 
" rappuaminen on hankalampaa sekä ylös- että etenkin alaspäin mentäessä. Myös pitempään jalkaan fleksiossa pitäessä joutuu polveaan suoraksi potkimaan. Oikea patella silmin nähden normaalista pikkeavan rakenteinen, leveä jne. Patella krepitoi reilusti liikeradassa ja näyttää hieman kivulloiselta. Potilaan pitäisi päästä toisen tyyppiseen työhön. Se olisi varmasti niin sanottua kevyttä liikkuva työtä , jossa ei olisi paljon rappuamista eikä tasolta toiselle siirtymistä jalkaisin. Pitkän päälle jos/vaikka entisen kaltaiseen työhönsä pääsisi ongelmia tulisi. Uudelleen koulutus.

05.03.2015 

"Liikennetapaturma 2003. Oikean alaraajan sekä reiden, säären että patellan murtumat. Patella murtuma ollut pirstaleinen. Kaikki hoidettu operatiivisesti. Osteosynteesi on purettu ja polveen kehittynyt sekundaari artrooosi osittain kantavaan. huomattavasti pahempana patellofermoraaliniveleeseen. Työssä on ollut aikaisemmin seisomatyötä ei ole pärjännyt. Sitten kuorma-auton kuljettajaksi jossa työssä vuoteen 2013. Sai uuden iskuvamman polveensa ja tämän jälkeen polvi ei ole kestänyt aikaisemman kaltaista ponnistamista, rappuamista, autosta ylös nousemista, autoon nousua ja niin edelleen. Työpaikkajärjestelyin pyritty jakela keventämään, mutta tämä käytännössä tarkoittanut sitä että nousemis kertojaon tullut huomattavasti enemmän. Nyt pyritty vielä toisen tyyppiseen työhön ja edustajaan ollut joulukuuhun saakka. Työ pitänyt sisällään tuotelavojen vaihtoa runsaasti päivässä ja polvi on tästä kipeytynyt. Ollut nyt joulukuusta saakka sairaslomalla. Kykenemätön nykyiseen työhönsä 100 %:sti kuorma-auton kuljettajana, ehdotan että osa-aikaisena (50%) menee toisen tyyppiseen työhön."

Työterveyslääkäri xxxxxxxxx 15.12.2014 

 "Oikean polven kipu haittaa pärjäämistä. Akuutin polvikivun vuoksi sairausloma."

12.1.2015 "Oikea polvi edelleen kipeä. Kipua portaissa kävellessä, autoon noustessa, autosta poistuessa. Rasituksen jälkeistä leposärkyä. Fysioterapeutilla käynyt jossa rajoituksia todettu. Tuettuna pääsee kyykkyyn, joka kivuliasta, ilman tukea kyykistyminen onnistuu 90 asteeseen. Kontillaan ei pysty olemaan. Polven hallinnassa heikkoutta, staattinen tasapaino 15s. kuntoluokka 1 eli heikko, rasituksen jälkeinen kipu VASasteikolla 9, tällä hetkellä 7. Polven liikkuvuus suhteellisen hyvä, flexio 140 astetta, extensio 0. Oikeassa alaraajassa kiertymistä ulospäin näkyy kävelyssä, alaraajan linja ei pysy suorana. Oikeassa alaraajassa hieman turvotusta. Työfysioterapeutin arvion mukaan alaraajan virheasento, lumpion heikko liike ja operaation jälkitila tulevat todennäköisesti jatkossa aiheuttamaan polvioireita ja nivelrikon lisääntymistä.

 Tällä hetkellä ei pysty kuljettamaan telineitä pakettiautolla polvikivun vuoksi, erityisesti lavalle siirtymiset ja poistumiset vaikeita. Sairausloma 12.1 - 30.1.2016" </p>

29.1.2015
 "Polven tilanne ennallaan. Muutosta tilanteeseen ei ole odotettavissa. Jatketaan sairauslomaa nyt toukokuun loppuun asti. Vakuutusyhtiön päätöstä odotetaan. Jos kielteinen, potilas varaa kontrolliajan allekirjoittaneelle, jolloin lähete Kelan ammatillisen kuntoutuksen selvitykseen." 1.6.2015 "Polven tilanne ennallaan. Muutaman kilometrin pyörämatkoja pystynyt tekemään. Rasituksesta polvi kipeytyy, kyykistymään ei pysty oikealla polvella. Ei myöskään toistuvasti nousemaan poistumaan pakettiautosta. Käynyt tällä välillä yksityisellä tutulla lääkärillä joka kirjoittanut sairausloman jatkon vuoden loppuun asti. Arvelee, että voisi mahdollisesti jatkossa pitempiä ajoja tehdä, esimerkiksi ajovuoroja Helsinkiin ja takaisin, jolloin ei toistuvaa autoon poistumista ja siirtymistä vaadittaisi. Oikealla jalalla autossa käyttää kaasupoljinta johon pystyy. Auton kuljettajan työstä kokemusta. Ammattipätevyys/ilmeisesti jokin lisäpätevyys tähän tarvittaisiin, jonka toivoo järjestyvän vakuutusyhtiön koulutuksena. Nyt tullut näyttämään oikean polven mediaaliosaan ilmaantunutta mustelmaa. Ei lyönyt mihinkään, eilisestä tullut punainen, sinipunertava noin 3 cm läpimittainen mustelmaläikkä. Sopii ihon alaiseksi verenpurkaumaksi, ei vaadi toimenpiteitä" 

23.7.2015 
"Neuvottelu, paikalla xxxxx ja työnantaja Sakari Rintamäki Johan Oy.xxxxx polvivamman vuoksi räätälöity mahdollisimman pitkälle ja apuvälietä työhön katsottu. Tehtävä esittelytelineiden kuljettamista kauppoihin ja näiden hakeminen sekä lisäksi myynti- ja markkinointityötä. Polvikivusta ollut haitta tässä työssä. Ruuhka-aikoina kipu lisääntynyt ja ollut välillä töistä poissa, koska kyseessä perheyritys ei lyhyisiin sairaslomiin ole lähdetty lääkäriltä sairaslomia hakemaan. Osittain työtehtäviä myös xxxxx isä, tai sisar tehneet puolesta esimerkiksi telineiden siirtämisiä jakeluautoon ja kauppoihin, kun polvi on kipeämpi. Oireet lisääntyneet ja nyt yhtäjaksoisesti työkyvyttömänä 15.12.2014 alkaen. Sairasloma vuoden loppuun. Kyseessä perheyritys, tässä kaikki mahdollinen tehty xxxxxin työssä jaksamisen mahdollistamiseksi. Näyttää ilmeiseltä, ettei nykytyössä pärjää kolarissa aiheutuneen polvivamman vuoksi. Katsottu vielä palaverin jälkeen polven tämänhetkinen status: aikaisempaan tapaan oikea patella poikkeavan rakenteinen leveä, kääntyy lateraalisyrjälle, kävellessä vaikutelma lievästä pihtipolvisuudesta ei merkittävää turvotusta ei kuumotusta. Patella krepitoi. Flexio ad. 140 astetta. Kävely hivenen ontuvaa. Katsottu samalla vasen sääri. vamman jälkeen varpaat vetäneet koukkuun, jänteen kiristyskorjausleikkaus tämän jälkeen tehty, varpaiden liikerata jäänyt jonkin verran rajoitusta, sinällään ei juurikaan kävelyyn vaikuta. Kovettumia helpommin vasempaan jalkapohjaan tulee. Työkyvyttömyyden uhka ilmeinen, ammatillisen kuntoutuksentarve on, tehdään valitus vielä asiaan liittyen vakuutusyhtiölle".
20.10.2015
 "Kontrolli, Polven tilanne ennallaan. Kävely ontuvaa. Rappusissa kulkeminen vaikeaa. Kyykistyminen ei onnistu. Patella krepitoi. Vasemman alaraajan kuormitus aiheuttaa kovettumia, jotka ajoittain kipeät. Jalkahoitajalle menossa. Polvivaivan vuoksi jakeluautonkuljetustyö ei tule jatkossa onnistumaan. Vakuutusyhtiölle vielä tilannetta päivittävä E-lausunto, eli käytännössä siis tilanne ennallaan".

25.11.2015
"Eilen illalla polvi entisestään voimakkaammin levossa kipeytynyt. Ollut turvoksissa nyt turvotus laskenut. Kipu tuntuu polven sisällä ja polven alapuolella. Voimakkaasti ontuen kävelee vastaanotolle. Polvea ei saa kunnolla suoraksi. noin 5 asteen ojennusvajaus. Istuutuminen ja istumasta nousu vaikeaa, kokee polven
pettämistä ja lukkiutumisen tunnetta tähän liittyen. Polven päällä iho tummunut, ei selkeää mustelmaa. Sairauslomaa jatketaan 1.1.2016 - 31.12.2016"
 23.9.2016
"Oikean polven kiputilaa aiempien tapahtumien seurauksen 30.7. oik. alaraaja kipeytynyt ja turvonnut. Uä:ssä todettu alaraajan lihaslaskimoiden tromboosi. Vatsa uä tehty myös etiologian selvittämiseksi. Jalkaan turvotusta jäänyt, mutta välillä kivuton. Nyt ilman edeltävää poikkeavaa rasitusta tai traumaa oik. alaraaja alkanut 1,5 -2 viikon ajan jälkeen kipeytyä pahenevasti, kipu samalaista kivun/puudutuksen tunnetta polven yläpuolelta nilkkaan asti, kuin tukoksen yhteydessä."

1.11.2016
 "Polvi kipeytyy, jos tulee enemmän liikkumista päivän aikana, kipua portaissa kulkiessa. Vasemmassa jalkapohjassa aristavia kovettumia. 30.7.2016 sairastanut oikean alaraajan laskimotromboosin, tämän jäljiltä sääri turpea ja pakotusta säären alueella. Vakuutusyhtiöltä 24.10 kielteisen päätös ammatillisesta kuntoutuksesta. Vakuutusyhtiö katsoo xxxxx 02.08.olevan lievin rajoituksin kykenevä toimimaan kuormaauton kuljettajana, johon vakuutusyhtiö uudelleen kouluttanut. Lisäksi vakuutusyhtiö ei korvaa laskimotromboosin kuluja, koska syy-yhteyttä ei pystytä osoittamaan. xxxx purkaa tuohtumista vastaanotolla asiaan liittyen." xxxxx isä, joka työnantaja ja omistaja perheyrityksessä, laittoi sähköpostia tilanteesta. Kokee tilanteen kestämättömänä. Kertoo ottaneensa xxxxx työhön, että ei syrjäytyisi ja masentuisi, mutta tuottavaa työtä xxxx ei ole pystynyt isän mukaan tekemään. Jalkaoireet sanelevat päivän kulun ja tahdin, mikä on hankalaa toiminnan kannalta. On pettynyt vakuutusyhtiön kielteiseen päätökseen, on sitä mieltä, ettei xxxx tule kuorma-autonkuljettajan työssä selviytymään. Varsin epävarmalta vaikuttaa selviytyminen kuormaautonkuljettaja työstä, tässä kuitenkin tehdään auton lastausta ja auton hyttiin kiipeämistä ja poistumista tulee. Sairausloma 1.11.2016 - 31.3.2017. Tehdään konsultaatiolähete kuntoutuspoliklinikalle, onko mahdollista täältä käsin vielä?"

5.Erikoislääkäri xxxxxx

06.07.2016
"Nivelrikko tulee ajan myötä pahenemaan xxxxxx jaloissa. Etenemisen nopeutta hidastaa jalkoja säästävä sopiva työ. Nyt hänelle suunniteltu työkokeilun työ ei sitä olisi ollut. Eikä hän olisi sitä myöskään kovin pitkään tekemään. Tämän asian totesi ortopedi xxxxx lausunnossaan 15.11.2013. Uskon, että xxxxxx osallistuminen aikaisempaa työtä raskaampaan työkokeiluun olisi pahentanut jalkavaivoja ja aiheuttanut lisää särkyjä. Aikaisempaa työ raskaammasta työstä hän ei käsittääkseni selviä." 19.12.2016 "1. Oikean polven vuoksi kykenee kyllä Kuorma-autoa ajamaan, mutta jalkoja lastauksiin ja lastin purkuihin hän ei kykene. 2. Oikean polven kuormituksen varominen kuormittaa enemmän vasenta jalkaa. Vasemman jalan virheasento ja känsät pakottavat kuitenkin kuormittamaan oikeaa jalkaa, mikä taas puolestaan rasittuu. Syntyy oravankehä. Kävelystä tulee ontuvaa. Mikäli jalkoja ei ole rasitettu, ontuminen on vähäistä. Vasemman jalan virheasento rasittaa myös vasemman jalan polvea, 3.Liikuntakyvyn rajoittumien ja siitä johtuva istumisen lisääntyminen on tuonut lisäongelmana oikeaan jalkaan tulleen trombin. 4. Pidän  xxxxxxxxx työkyvyttömänä nykyiseen ammattiinsa kuorma-auton kuljettajana. Pitäisi löytyä työ, jossa hän ei ajaisi pitkiä yhtämittaisia matkoja ja liikkuisi vain vammojen sallimissa rajoissa." 

24.1.2017
Oikeassa jalassa ollut trombi ja sen lääkehoidon loputtua tullut uuteen trombiin viittaavia oireita. uä:llä, että uutta trombia ei ole. Jatkuvia ongelmia jalkavaivojen takia. Ollut hiljattain ortopedi xxxxxn vastaanotolla ja sieltä lähetetty sairaalaan jatkotutkimuksiin. Mitään uutta traumaa ei ole sattunut. Kuudetta päivää oik polvi kovasti kipeä ja ei ole päässyt liikkumaan. Kipua tuntuu polven alapuolella ja säären etuosassa ja mediaalisesti. Jalkaterän kierto sisäänpäin aiheuttaa kipua polven lateraalipuolelle. Polvessa ei hydropsia, jalan ojentaminen onnistuu ja flexio menee yli 90 astetta. Lonkkarotaatiot tavalliset. Kävellessä oik. jalkaterä pyrkii kääntymään lateraalisesti aikaisempaa enemmän. Käyttää keppejä apuna liikkuessa ja ottaa Panadol fortea x3. Odotellaan viikon kuluttua olevaa sairaalan vastaanottoaikaa,

6. Kirugiaan erikoistuva lääkäri xxxxxx 

01.02.2017 (Kysymyksessä vasen jalkaterä) "Nykysairaus Nyt tällä hetkellä jalkaterässä ei varsinaisesti kipuja. Ongelmana on kuitenkin känsä muodostustaipumus, känsät vuosia olleet I-säteellä päkiässä sekä IV- ja V-säteiden välillä. Myös III-varpaan päässä känsät. Näistä vaivaa niin, että voi ainoastaan yksiä jalkineita käyttää. Luonnollisesti kipuilevat muissa. Lähetetty jalkateräkirurgin arvioon mahdollisia toimenpiteitä ajatellen. Nykytila Voimakkaasti oikeata jalkaa ontuu. Vasemmalla jalalla siis selvästi kävellessä enemmän painoa" 7. Jalkateräkirurgi xxxxxxx 08.02.2017 Kivuliaat känsittymät. Ylemmän nilkkanivelen liikeala rajoittuu n. 90.seen passiivisesti sekä polvi koukussa että polvi suorana aiempaan säärivamman liittyen. Tämä tietysti ajaa myös painetta tuonne päkiälle. Varvasdeformiteetit myöskin säärimurtuman jäljiltä, käytännössä IV varvas on dorsaalisesti MTP- nivelessä subluksaatiossa (poissa paikoiltaan) ja IV- metarsaalin pää työntyy voimakkaasti kohden lattiaa ja tällä kohtaa on sitten tuo erittäin kivulias ja paksu känsittymä. I-säteen känsittymälle on kyllä vaikea tehdä mitään, todennäköisesti pohjalliskevennyksellä ja hyvällä päkiäkeinulla varustetulla jalkineella voitaisiin tätä rauhoitella. .... Ainakaan mitään operatiivista hoitoa tuohon I-säteelle ei oikein ole tehtävissä. Potilaan työkykyisyyteen tällä vasemman jalkaterän operaatiolla tuskin kovin suurta merkitystä on, kun tuo oikea polvi aiheuttaa suurimmat hankaluudet fyysisesti rasittavissa töissä selviämisen suhteen.

8. Ortopedi xxxxxxxn, Pohjola sairaalaTampere 

02.02.2017 "Liikkuessa käyttää I-piste keppiä, ontuu oik jalkaa, koska ei koukistu, varpaille nousu ei onnistu, vas kantapäälle pystyy nousemaan. Kyykkyyn ei pääse. Inspktoiden oik polvessa turvotusta, joka osin arpimuodostuksesta johtuvaa. Oik jalassa vasaravarpaat. .. tällä hetkellä pahin kipu oikeassa polvessa ja vasen jalkaterässä, jossa myös huonompi tunto. "Potilas ei koe olevansa kykenevä kuorma-auton kuljettajan ammattiin. Löydöksenä oik. jalassa patrllofemoraalinen artroosi, joka aiheuttaa kipua fleksiossa ja rajoittaa kuormituksessa polven liikelaajuutta. toinen ongelmana vas. jalkaterä ja varpaiden huono liike, joka sanoin vaikeuttaa selviytymistä em. ammatissa. En suosittele potilaalle pitkäaikaista ja jatkuvaa autolla ajoa em. oireista ja löydöksistä johtuen." 

Op-vakuutus Oy:n viimeinen päätös
Mitkään selvitykset, asiantuntijalausunnot, tai tutkimustuloksen eivät muuta työkyvyn alentuman päätöstä, eikä syy voi olla em. lausuntojen jälkeen lääketieteellinen, vaan syy on taloudellinen.
 Esimerkkinä näistä päätöksistä viimeisin. 
 "Päätös 27.02.2017. asiassa 12.12.216 annetun päätöksen jälkeen yhtiöömme on toimitettu xxxxxx 19.12.2016 ja 24.1.2017, xxxxxxxxx 27.01.2017, xxxxxxxxxx 2.2.2017 sekä Seinäjoen keskussairaalasta 01.02.2017 ja 08.02.2017 kirjoitetut lausunnot tapaturmavammojen nykytilasta."
"Päätös ja perustelu
Yhtiöllemme toimitetut uudet selvitykset eivät aiheuta muutosta 17.04.2014, 25.09.2014 annettuihin (Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan 04.02.2016 vahvistamaan) sekä 24.10.2016 ja 12.12.2016 annettuihin päätöksiin. Katsomme edelleen, että tapaturmavammojen puolesta teidän tulisi kyetä lievällä haitalla kuorma-auton kuljettajan työhän, eikä enempää ammatillisen kuntoutuksen tarvetta tapaturmavammojen takia ole

Tapaturmavammat aiheuttavat rajoitetta pitkäaikaiseen jalkeilla oloon ja raskaiden taakkojen käsittelyyn, mutta katsomme että rajoitteista huolimatta teidän tulisi kyetä lievällä haitalla entisenlaiseen kuorma-auton kuljettajan työhön. Saatujen uusien lääketieteellisten selvitysten perusteella katsomme, ettei tapaturmavammojen tilassa ole tapahtunut oleellista muutosta aikaisempiin, yhtiöömme toimitettuihin tilankuvauksiin."


Työtapaturma ja ammattitautilaki 124 §
"Jos korvauksen epäämistä koskeva päätös perustuu keskeisiltä osin lääketieteellisiin seikkoihin, päätöksen perustelujen tulee sisältää arviointiin pääasiallisesti vaikuttaneet seikat ja näiden seikkojen pohjalta tehdyt johtopäätökset." 

Lääketieteellinen arviointi puutuu päätöksestänne. Päätöstänne ei myöskään edes vakuutuslääkäri pysty perustelemaan. Tämän neljän vuoden ajan on päätösten lääketieteelliset arvioinnit perustuneet eri lääkärinlausunnoista otettujen sopivien sanojen, lauseiden yhdistämiseen. Jolloin on saatu sopiva, täysin erilainen lausunto, kuin mitä asiantuntijalääkärit ovat tarkoittaneet. Olen tämän tavan kertonut tarkemmin aikaisemmassa selvityksessäni, mm. tapahtumakertomuksessa vakuutusyhtiön toiminnasta.

 XXXX on ollut nyt sairauslomalla yhtäjaksoisesti 1.11.2014 -31.3.2017, jonka jälkeen se tietenkin vammoista johtuvista syistä jatkuu. 


POIKAANI HOITANEET LÄÄKÄRIT OVAT ALANSA ARVOSTETTUJA ASIANTUNTIJOITA

Lääkärit, jotka ovat xxxx hoitaneet ja jotka ovat hänestä tämän lähes 4 vuoden aikana lausuntoja antaneet ovat arvostettuja alan asiantuntijoita, tästä huolimatta heidän arvionsa xxxxx työkyvystä on täysin merkityksetön.

Lääkärit xxxxx ja xxxxx ovat myös huolestuneita trombin (laskimoveritulpan) uudelleen tulosta hänen ajaessaan autoa, koska oikeaa jalkaa ei rasittaa ja polvet ovat istuma-asennossa. Vakuutuslääkäreitä tämä em. seikka ei huoleta ja he ovatkin ilmoittaneet, että trombi ei ole yhteydessä tapaturmavammoihin. Op-vakuutus ei ole myöskään suostunut tästä mitään korvaamaan. Tästä lainvastaisesta kohdasta tuonnempana.

KUNTOUTUSLAKI 3 § 

Kuntoutuksen edellytykset Kuntoutus korvataan henkilölle, jolla on oikeus korvaukseen tapaturmavakuutuslain mukaan ja jonka työ- tai toimintakyky taikka ansiomahdollisuudet ovat työtapaturman tai ammattitaudin johdosta heikentyneet. Kuntoutus korvataan myös, jos on todennäköistä, että henkilön työ- tai toimintakyky taikka ansiomahdollisuudet voisivat sattuneen työtapaturman tai ilmenneen ammattitaudin vuoksi myöhemmin olennaisesti heikentyä. 

 - Tämä laki olisi kuulunut toteutua xxxxx kohdalla ja kuntoutus ja uudelleen koulutus olisi pitänyt aloittaa jo vuonna 2013. Työkyvyn alenema selitys ei olisi saanut tähän vaikuttaa.

5§ Työ- ja ansiokykykyyn liittyvä kuntoutus

Kuntoutuksena korvataan työkyvyn ja ansio mahdollisuuksien parantamiseksi tai säilyttämiseksi sellaisista tarpeellista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset, joiden avulla kuntoutuja vamman tai sairauden aiheuttamista rajoituksista huolimatta kykenee jatkamaan, entisessä työssään tai ammatissaan taikka siirtymään sellaiseen uuteen työhön tai ammattiin josta hän voi saada pääasiallisen toimeentulonsa. Kuntoutustarvetta arvioitaessa otetaan huomioon kuntoutujan ikä, aikaisempi toiminta, koulutus, asumisolosuhteet, vammasta tai sairaudesta aiheutuvat rajoitukset sekä hänen mahdollisuutensa sijoittua kuntoutuksen päätyttyä työhön tai ammattiin työmarkkinoilla yleisesti noudatetuin ehdoin.
  - xxxxi olisi optimaalinen kuntoutuskohde, kaikki lain pykälän edellytykset täyttyy?

9 § Kuntoutuksen keskeytyminen

"jos kuntoutus keskeytyy tai kuntoutustarpeen ja -mahdollisuuksien selvittäminen pitkittyy tai keskeytyy tai kuntoutuksen alkaminen viivästyy kuntoutujasta riippuvasta syystä, joka ei ole korvattavan vamman seurausta, keskeytymisen tai viivästymisen ajalta ei suoriteta korvausta 8 §:n 1 -3 momentin mukaisesti."

- tämän lain noudattamatta jättäminen aloitti tämän prosessin.xxxx sanottiin irti tapaturmista johtuvista syistä. Te olisitte voineet myös estää sen halutessanne, ilmoittamalla, että päätöksenne koskee kevennettyä työkokeilua, ei raskaampaa. 1.10.2013 olisi kuulunut teidän toimia annettujen lakien mukaisesti ja siitä alkaa myös korvausvelvollisuutenne. Tarkemmin siitä toimittamassani tapahtumakertomuksessa ja tarvittaessa toimitan lisänäytöt. Halutessanne voitte tutustua myös Takon ohjeet 2.4.2.1 "Jatkaminen entisen työnantajan palveluksessa". Päivätty 6.5.2013, sivu 23. 

11 § Kuntoutusasian vireille saattaminen 

Jos korvattavasta vammasta aiheutuu pitkäaikaisia rajoituksia työ- ja toimintakyvylle ja asiomahdollisuuksille, vakuutusyhtiön tulee omasta aloitteestaan viipymättä saattaa 5§:ssä tarkoitettu kuntoutusasia vireille ja huolehtia kuntoutustarpeen selvittämisestä ja kuntoutukseen ohjaamisesta. Tässä tarkoitetun kuntoutuksen tarve ja mahdollisuudet tulee tarvittaessa selvittää vakuutuslaitoksen toimesta ennen kuin vahingoittuneelle voidaan myöntää pysyvä eläke.

Kuntoutusaloitteen voi tehdä myös vahingoittunut, työnantaja, sairaanhoitolaitos, työvoimaviranomainen tai muu kuntoutusasiaa selvittävä henkilö. Vakuutuslaitoksen tulee viipymättä ryhtyä toimenpiteisiin kuntoutustarpeen ja- mahdollisuuksien selvittämiseksi. Jos aloite tämän lain mukaisesta kuntoutuksesta on hylätty, vakuutuslaitoksen tehtävänä on huolehtia siitä, että työntekijälle annetaan tietoja muista kuntoutusmahdollisuuksista ja että hänet ohjataan kuntoutustarvettaan vastaavaan kuntoutukseen tai muiden palveluiden piiriin yhteistyössä niitä järjestävien tahojen kanssa
. - minkäänlaista selvitystä ei ole tehty. Huolimatta esim. siitä, että Vkk teki oma-aloitteisesti       valituksen asiasta, koska alun perinkin tiedettiin Jussille tulevasta nivelrikosta, jolloin hän      tarvitsee uudelleen koulutuksen ja kuntoutuksen. Tämä asia oli vakuutusyhtiöllä tiedossa. Sen kieltäminen on edesvastuutonta toimintaa, vammautuneen kustannuksella.

Hallinto-oikeuslain 45 § 

Päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneen ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.

Työtapaturma ja ammattitautilaki 124 § 

Korvausta koskevan päätöksen antaminen ja perusteleminen. Vakuutuslaitos ratkaisee oikeuden tämän lain mukaiseen korvaukseen antamalla siitä asianosaiselle kirjallisen päätöksen.
 Vakuutuslaitoksen on annettava päätöksensä tiedoksi postitse kirjeellä lähettämällä se vastaanottajalle tämän ilmoittamaan osoitteeseen. Vakuutuslaitoksen päätöksen perustelemiseen sovelletaan, mitä hallintolain (4344/2003) 45 §:ssä säädetään. Jos korvauksen epäämistä koskeva päätös perustuu keskeisiltä osin lääketieteellisiin seikkoihin, päätöksen perustelujen tulee sisältää arviointiin pääasiallisesti vaikuttaneet seikat ja näiden seikkojen pohjalta tehdyt johtopäätökset

Suora lainaus Op-vakuutuksen tuoteselosteesta voimassa 1.1.2013 alkaen. Sivu 7.
 Tutkimuskulut "Kun vammaa epäillään työtapaturman tai sairautta ammattitaudiksi, korvataan sen selvittämiseksi eikä työtapaturman aiheuttama vamma. Tutkimuskuluina korvataan perustellut ja tarpeelliset lääketieteelliset tutkimukset ja niistä aiheutuneet matkakulut. Tutkimuksesta johtuneita ansionmenetyksiä ei korvata."
  
- tuoteseloste on otettu suoraan laista. Valitettavasti käytännön toimintanne ei ole linjassa 
    em. tuoteselosteen/lain kanssa. Kieltäydyitte maksamasta trombista aiheutuneet kulut,
    samalla päätökseen oli kirjoitettu väärä todistus lain pykälistä, mihin päätöksenne perustui.

  - poikani on joutunut myös maksamaan suuren osan lääkärimaksuista itse, ovat
   ilmoituksenne mukaan vain lausuntojen hakemisia. Lainaus Op-vakuutuksen
   tuoteselosteesta, voimassa 1.1.2013 alkaen Sivu 7. Päiväraha "Päivärahaa maksetaan, kun
   työntekijä on työkyvytön vähintään kolme peräkkäistä päivää tapaturmapäivän jälkeen.   
   Päivärahaa maksetaan kaikilta kalenteriipäiviltä enintään vuoden ajan tapaturmapäivän
   jälkeen. Päivärahaa maksetaan kaikilta kalenteripäiviltä enintään vuoden ajan
   tapaturmapäivää lukuun ottamatta. Päiväraha myönnetään erikseen jokaisen
   tapaturmahetkellä voimassa olleen työsuhteen osalta, sekä myös yritystoiminnasta, jos
   yrittäjätyö oli vakuutettu tapaturmavakuutuslain mukaisella vapaaehtoisella
   tapaturmavakuutuksella. Neljän ensimmäisen viikon ajalta päiväraha on saman suuruinen
   kuin sairausajan palkka, ja se maksetaan työnantajalle.
   Jos työnantaja ei ole maksanut sairausajan palkkaa. päivärahan suuruus määritetään
   tapaturmaa edeltävien ansioiden perusteella ja se maksetaan työntekijälle."

  - valitettavasti tuoteseloste ei pidä paikkaansa käytännön päätöksissänne.
    Tapaturmasta johtuvasta syystä    xxxx ei voi saada päivärahaa, koska olette saaneet aikaan
    lainvoimaisen päätöksen, jolla hän on tapaturmasta annettujen lakien ulkopuolella -
    lainsuojaton. 

LOPUKSI
On tullut ratkaisujen aika. xxxx jalat ovat todella huonossa kunnossa. Emme ole hakeneet Kelan korvauksia. Haimme väliaikaista työeläkettä, siksi aikaa, kunnes saamme teidät toimimaan, kuten työtapaturmasta annetut lait vaativat. Ilmariselta tuli kuitenkin lopullinen eläke, jota xxxx ei ottanut vastaan. 

Laittomasta toiminnastanne johtuen olette tuhonneet nuoren miehen elämästä jo lähes 4 vuotta. 

Tämän ajan hän on kamppaillut jalkaongelmien kanssa ja elänyt epätietoisuudessa tulevaisuudesta. Hän ei ole voinut tehdä minkäänlaisia tulevaisuuden suunnitelmia. Olen itse käyttänyt tähän arvioilta 2000 työtuntia. 

Olen kirjoittanut asiasta yli 400 asiakirjaa, satoja sähköposteja, arkistoinut satoja puheluita, jne. 

Myöskään minä en ole voinut tehdä Johan Oy:ssä juuri minkäänlaisia tulevaisuuden suunnitelmia, koska olen kantanut teidän puolestanne vastuun, että xxxxx ei syrjäydy, tai masentuisi laittomien päätöstenne johdosta.

 Valitusta muutoksenhakulautakuntaan emme näillä näkymin enää tee. Se ei ole mahdollista senkään vuoksi, koska xxxxx jalat tarvitsevat nyt pikaisesti parhaan mahdollisen hoidon, jonka avulla hän pystyy jatkossa niillä jotenkin selviämään.
Valitusprosessi muutoksenhakulautakunnassa kestää vajaasta vuodesta kahteen ja puoleen vuoteen. Valituksen aikana, uusien lainmukaisten päätösten tekeminen ei tulisi teidän kanssanne onnistumaan, koska vetoatte valituksen vireillä oloon.

 Teidän on nyt kannettava vastuunne, jonka olette ottaneet ja josta te olette korvauksen saaneet. 

Tämän neljän vuoden aikana, asiat jotka olemme teille ilmoittaneet pitävät kaikki 100 %:sti paikkansa. Jokaisen yksityiskohdan voi tarkistaa. 

Haluamme toimia rehellisesti ja myös avoimesti. Olemme toimittaneet teille yhdessä xxxxx kanssa tekemämme toimintasuunnitelman, jonka tulemme toteuttamaan kokonaisuudessaan, ellei xxxx saa työtapaturmasta annettujen lakien mukaista kohtelua. xxxx päätti toteuttaa toimintasuunnitelmamme kohdan kahdeksan ja oli tulossa pääkonttorillenne istumaan, niin kauaksi aikaan, kunnes vakuutuslääkärit ovat omin silmin todenneet, joko hänet työkykyiseksi, tai työkyvyttömäksi. Hän lähti 2.2. toteuttamaan tämän suunnitelman osaa. Estitte tämän toteutuksen, varaamalla ajan omalta ortopediltänne Tampereelta. Oma ortopedinne totesi xxxx työkyvyttömäksi kuorma-auton kuljettajan ammattiin. Tämäkään ei saanut teitä toimimaan lain tarkoittamalla tavalla. Jatkamme toimintasuunnitelman toteuttamista, kunnes toimitte lain mukaisesti ja xxxx saa hänelle työtapaturmista annettujen lakien nojalla kuuluvat korvaukset.

Isossakyrössä 12.03.2017 

Sakari Rintamäki 
0500 662443 sakari.rintamaki@johan.fi"