Op Pohjolan vastine


Tulemme julkaisemaan tiedotteen www.vakuutuslääkäri.fi sivuista valtakunnallisesi eri tiedotusvälineissä. 

Syytämme näillä www.vakuutuslääkäri.fi sivuilla esimerkein Op Pohjolaa tapaturmasta annettujen lakien vastaisesta toiminnasta, joilla se pyrkii estämään vammautuneelta vakuutussopimuksen nojalla hänelle kuuluvat korvaukset.  Todisteiden perusteella katsomme lisäksi, että valtioneuvoston on peruutettava Op Pohjolan toimilupa tapaturmavakuutuksen järjestäjänä.  Esittämämme syytökset ovat raskaat.

Tilaisuus vastineen antamiseen. 

www. vakuutuslääkäri.fi sivuilla on esitetty poikaani kohtaan tehtyjä petoksia yksilöidysti ja tarkasti todistaen.
Pyydämme Op Pohjolaa ilmoittamaan ovatko todisteet heidän näkemyksensä mukaan totta? 
Mikäli näin ei heidän mielestään ole.  Pyydämme yksilöimään ne kohdat, jotka eivät pidä paikkaansa.
Annamme Op Pohjolalle tilaa vastineeseen www. vakuutuslääkäri.fi sivuilla.

Vastine tulee olla allekirjoittaneella 09.08.2018 klo 16. 00 mennessä.

sakari.rintamaki@johan.fiALLA SÄHKÖPOSTI OP.N JA OP POHJOLAN JOHDOLLE

Sakari Rintamäki <sakari.rintamaki@johan.fi>

ma 5. elok. 9.02 (8 päivää sitten) ->( toimitettu sähköpostilla Op:n ja Op Pohjolan johdolle)

"Hei!

Tulemme julkaisemaan tiedotteen www.vakuutuslääkäri.fi sivuista valtakunnallisesti eri tiedotusvälineissä tämän kuun 13 pv. Samassa tiedotteessa ilmoitetaan 20.08.2019 tähän asiaan liittyvästä tiedotustilaisuudesta, joka järjestetään Helsingissä 20.8.2019. Tarkempi paikka ja kellonaika ilmoitetaan tiedotteessa.
Syytämme näillä www.vakuutuslääkäri.fi sivuilla esimerkein Op Pohjolaa tapaturmasta annettujen lakien vastaisesta toiminnasta, joilla se pyrkii estämään vammautuneelta vakuutussopimuksen nojalla hänelle kuuluvat korvaukset. Todisteiden perusteella katsomme lisäksi, että valtioneuvoston on peruutettava Op Pohjolan toimilupa tapaturmavakuutuksen järjestäjänä.

Tilaisuus vastineen antamiseen.
www. vakuutuslääkäri.fi sivuilla on esitetty poikaani kohtaan tehtyjä petoksia yksilöidysti ja tarkasti todistaen.
Pyydämme Op Pohjolaa ilmoittamaan ovatko todisteet heidän näkemyksensä mukaan totta?
Mikäli näin ei heidän mielestään ole. Pyydämme yksilöimään ne kohdat, jotka eivät pidä paikkaansa.
Annamme Op Pohjolalle tilaa vastineeseen www. vakuutuslääkäri.fi sivuilla.

Vastine tulee olla allekirjoittaneella 09.08.2018 klo 16. 00 mennessä.

Terveisin
Sakari Rintamäki"

VASTINETTA EMME SAANEET MÄÄRÄPÄIVÄÄN MENNESSÄ 

Saimme 13.8. Op Pohjolalta ilmoituksen, jonka mukaan he toimittavat meille pyytämämme lisätiedot asioiden tarkistamista ja mahdollisia todisteiden lisäämisiä varten. 

Siirsin tiedotteen julkaisemista tarkistaakseni Op Pohjolan toimittaman aineiston.


PÄÄTIN TEHDÄ JULKAISUN YRITTÄJÄN PÄIVÄNÄ 05.09.2019. 
xxxx. oli julkaissut vuosi aikaisemmin tiedotteen Johan Oy:n konkurssista.
Nyt sovimme korvausta vastaaan heidän välittävän kirjoitukseni eri medioille.
xxxxx ei hyväksynytkään kirjoituksen julkaisemista sellaisenaan, vaan siihen tuli tehdä muutoksia.
Tein muutoksia ja olin valmis tekemään niitä vielä lisää.  xxxxx päätti olla julkaisematta kirjoituksiani, joissa on linkki vakuutuslääkäri nettisivuille.  
Johdon selityksen mukaan Op ryhmä on heidän potentiaalinen iso asiakas, eivätkä he halua sitä menettää.

Alla teksti jota en voinut julkaista.