1. LÄÄKÄRIEN LAUSUNNOT


VAKUUTUSLÄÄKÄRI  ON  H Y L Ä N N Y T  46 KPL ASIANTUNTIJALÄÄKÄREIDEN   ARVIOITA, JOISSA ON TYÖKYVYTTÖMYYS  KERROTTU. 

Vakuutuslääkäri tekee lausuntonsa ja myös ratkaisut vakuutusyhtiölle toimitettujen lääkärinlausuntojen perusteella. 

Näiden alla olevien lääkärinlausuntojen perusteella Op Pohjolan vakuutuslääkärin arvio on ollut vuoden 2016 lopuun saakka: 

"PÄÄTÖS JA PERUSTELU
Saatujen lääketieteellisten selvitysten perusteella arvioituna oikean polven tilan on kohtalaisen hyvä ja vakaa, joskin polvi rasituksessa kipuilee ja lievää ojennus- ja koukistus vajausta on todettavissa.
Nivelrikko ei ole edennyt oleellisesti lokakuun 2015 jälkeen.
Vasemman alaraajan osalta teille kuvataan jääneen jonkin verran rajoitusta varpaiden liikeratoihin, muttei kävelyyn vaikuttavasti. Saatujen tilan kuvausten perusteella tapaturmavammojen tilassa ei ole tapahtunut merkittävää huononemista." (työkykyinen)

Saimme joulukuussa 2016 selville, että vakuutuslääkäri oli koko ajan väärentänyt oman lääkärin lausuntonsa irrottamalla sanoja ja lauseita kontekstista eri lääkärinlausunnoista. 
Ks. sivu 20.  
Op Pohjola tunnusti väärennöksen ilmoittamalla , että vuoden 2017 alun jälkeen on seuraava lääkärin arvio riittävä:

"PÄÄTÖS JA PERUSTELU
Tapaturmavammojen puolesta työkykynne alentumaksi on arvioitu alle 10 %. 16.18.2013 jälkeen. Katsomme, että olette lievin rajoituksin työkykyinen kuorma-autonkuljettajan työhön, johon teidät on kuntoutettu."

Tämä em. vakuutuslääkärin arvio ei sisällä lain määräämää lääketieteellistä lausuntoa. 
Muutoksenhakulautakunta totesi tämän kuitenkin olevan tässä tapauksessa hallintolain 45 §:n mukaisesti riittävä. 

Pohjola sairaala 02.02.2017 Ortopedi

KORVAUSPÄÄLLIKKÖ POISTI REKISTERIN KÄYTÖSTÄ JA SIIHEN TEHTIIN UUDET MERKINNÄT, JOTKA KORVASIVAT HYLKÄÄVÄLLÄ PÄÄTÖKSELLÄ HYVÄKSYTYT SAIRAUSLOMAT

KORVAUSPÄÄLLIKKÖ POISTI REKISTERIN KÄYTÖSTÄ JA SIIHEN TEHTIIN UUDET MERKINNÄT, JOTKA KORVASIVAT HYLKÄÄVÄLLÄ PÄÄTÖKSELLÄ HYVÄKSYTYT SAIRAUSLOMAT.  KEINUKENKÄÄ MYÖSKÄÄN HYVÄKSYTTY KORVATTAVAKSI