OP POHJOLA LIIKENTEEN HENKILÖVAHINGOT

17 vuotta petosta

Olen ollut 17 vuotta siinä käsityksessä, että Op Pohjolan liikenteen henkilövahinkopuoli käsittelee poikani asian vasta sen jälkeen, kun tapaturmapuoli on päätökset tehnyt.

Asia on Op Pohjolan taholta kerrottu oikein, mutta annettu tahallaan ymmärtää väärin. Samat lausunnot ja ainestot,  josta korvauspäätökset tehdään tapaturmapuolella, olisi pitänyt välittömästi käsitellä myös liikenteen henkilövahinkopuolella ja antaa niistä korvauspäätökset.  

OLEN NELJÄN VUODEN AJAN PYYTÄNYT AKTIIVISESTI LIIKENNEPUOLENKÄSITTELYÄ

Sähköposteihin, eikä soittopyyntöihin ei vastata.  Vastaukset ovat kuten alla.


Liikennepuoli aloitti 17 vuotta myöhässä olevien korvausten maksun.

Yllättäen pojalleni tuli 4.8.2020 ansionmenetyskorvauksia ajalta 12.11.2003 - 31.8.2007.
Aloitin selvittämään, mistä nänä korvaukset nyt tulevat?   Puhelimessa korvauskäsittelijä kertoi, että poikani asia on kiireessä unohtunut, kun käsittelijäkin on vaihtunut jne.

 

Op Pohjolan liikenteen henkilövahingot oli tehnyt  arviolta n. 180 laitonta päätöstä olla tekemättä korvauspäätöstä ajalla 2013 - 2020

Op Pohjola antaa selityksiä miksi, kaikki korvauspäätökset on jätetty tekemättä.
Selitykset eivät ole totta.  Joka kerta, kun korvauspäätös olisi pitänyt tehdä on poikani tapaturmakansioon kirjauduttu.  Ks. alla oleva luetto kirjautujista ja päivämäärä.

Op Pohjolan liikennepuoli niputtaa korvauspäätökset

Liikennevahinkopuoli päättikin niputtaa n. 180 tekemätöntä korvauspäätöstä kalenterin mukaan eri ajanjaksoille.  Ajanjaksoilla on eriaisia liikennevahingon aiheuttamia jalkaongelmia molemmissa jaloissa.

Vaadin jokaisesta lausunnosta korvauspäätöstä persteluineen.

Näin ei tapahtunut.  Perusteluina tuli n. 25 cm korkea pino papereita, yli 500 asiakirjaa.

Asiakirjoista selvisi täysin, että mikään heidän kertomansa selitys korvauspäätöksien tekemättä jättämisistä ei pitänyt paikkaansa.