PYYNTÖ OP:N JOHDOLLE TULLA KUULLUKSI

OP RYHMÄN MAINEENSUOJELU EHDOTUS 

Olimme jättäneet tutikintapyynnön poliisille rekisterimerkintärikos-, törkeät petokset- ja petosten peittelyepäilystämme. 

Katsoin, että tutkintaa hoitanut rikoskomisario ei ottanut Op tietoturvavastaavan kirjallisia todisteita vastaan. 
Ks. sivut: 39 - 43

Olin keväällä 2019 yhteydessä vakuutuslääkärien esimieheen varatuomari xxxx.
Kysyin,  "onko Op Pohjolalla tarkoitus muuttaa nyt päätöksiään poikani asiassa,  koska on tapahtunut mm. em. rekisterimerkintärikokset.?"  "Ei ole, koska muutoksenhakulautakunta on linjannut ratkaisussaan, että hän on työkykyinen" vastasi varatuomari xxxxx
(Varatuomari tarkoittaa tapausta, josta on kohdassa 18. )

Tein johtopäätöksen, että emme tule saamaan oikeutta normaaleja teitä.  Päätin viedä nykyisillä laillisilla keinoilla asian niin pitkälle, kuin yksi mies pystyy. 

Ellen saa muuten muutosta aikaan perustan nettisivut vakuutusyhtiöiden tapaturmista annettujen lakien vastaisen toiminnan läpivalaisemiseksi ja vammautuneiden auttamiseksi.


Arvelin nettisivujen julkaisemisen kuitenkin vahingoittavan yhteiskunnallista tehtävää hoitavan suuryrityksen mainetta.   Päätin ennen nettisivujen julkaisua ottaa Op:n johtoon yhteyttä ja saada tulla kuulluksi. 

Tästä alla oleva sähköposti kirjeenvaihto.