47. Kuusi vuotta petosta.
Vamman tuottaminen, Törkeä petos. Rekisterimerkintärikos

Kuusi vuotta on Op-vakuutus törkeillä petoksilla edesauttanut poikani jalkavammojen lisääntymista ja pahentumista. Oikean polven nivelrikko on pahentunut luokkaan
 KL 4, joka on pahin nivelrikkoluokitus.
Kieltäytymällä lainmukaisesti hänelle kuuluvista sairauslomien kustannuksista, (tapaturmaeläke) kuntoutuksista,  uudelleenkoulutuksesta ja lähes kaikista korvauksista.  Poikani on ollut pakotettu työhön, joka nopeuttaa hänen jalkavammojen ongelmia. 
Kuten olemme tässä esittäneet, Op-Pohjolan on todistettavasti syyllistynyt n. 10 törkeään petokseen ja  kuuden vuoden petokselliseen toimintaan, kymmenillä laittomilla päätöksillään ja myös jättämällä päätöksiä tekemättä.  Oletamme myös, että korvauspäällikkö ja vakuutuslääkäri ovat syyllistyneet myös rekisterimerkintä rikokseen, petoksia peitellääkseen.